Samhällskunskap 2 med Marcus

Undervisningsmaterial till momenten i Samhällskunskap steg 2 (med Marcus)

1. Mänskliga rättigheter

- Vad är mänskliga rättigheter? 01-vadarmr.pdf

- Länk: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (lättläst)

- Länk: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (originaltexten)

- Länk: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna på andra språk

- Uppgift:  01-mr-uppgift4.pdf

 

2. Demokrati

- Demokati Introduktion: 02-demokrati-intro.pdf

- Demokrati som beslutssystem: 02-demokrati-beslutssystem.pdf

- Demokrati som politiskt system: 02-demokrati-polsystem.pdf

- Länk till Demokrati-index (Wikipedia): Democracy Index

- Demokrati - Uppgift: 02-demokrati-uppgift.pdf

 

3. Styrelseskick och val i Sverige

- Översikt över den politiska strukturen i Sverige (och EU): 
03-polstruksv-eu.pdf

- Länk till film textad på flera språk (Medioteket): Nyanländ: Så styrs Sverige

- Instuderingsfrågor: 03-styrelseskick-val.pdf

 

4. Riksdagspartierna

- Uppgift om partierna: 04-partifragor.pdf

 

5. Samhällsekonomi

- Länk till information om kommunalskatter (Skatteverket): Skattesatser 2019 i kommuner och län/landsting

- Länk till information om begravningsavgift (Kammarkollegiet): Begravningsavgift

- Länk till information om avgift till trossamfund (Skatteverket): Avgift till andra trossamfund

- Länk till information om statlig skatt (Skatteverket): Statlig inkomstskatt

- Länk till uträkning av lön efter skatt (Statsskuld.se): Beräkna lön efter skatt

- Länk till hur skattepengarna används i Stockholm Stad: Så används dina skattepengar

- Länk till hur skattepengarna används i Stockholms läns landsting: Budget 2019

- Instuderingsfrågor:05-samek-fragor2019.pdf

 

6. Socialförsäkringar och fackföreningar

- Lättläst information från Försäkringskassan om Socialförsäkringar: 07-socialforsakringll.pdf

- Länk: Information från Försäkringskassan på andra språk

- Länk: Information från Försäkringskassan för nyanlända (på olika språk)

- Total lön: 07-total-lon.pdf

- Arbetsgivaravgifter (Socialavgifter) 2016: 07-arbavgifter2016.pdf

- Länk: A-kassan (Arbetslöshetsförsäkringen)

- Länk: Om a-kassan för nyanlända

- Länk: Sveriges Centralorganisationer och Fackförbund

- Länk: Lättläst om LO

– Uppgifter: 06-socforsakring-fack-uppgift.pdf

– Instuderingsfrågor: 06-arbetsmarknaden-fragor.pdf

 

7. Konsumenträtt, lån och skulder

- Uppgift (skriv det viktigaste om varje punkt): 07-konsumentuppgift.pdf

- Länk: Konsumentverket

- Länk: Hallå konsument – Konsumentverket

- Länk: ARN

- Länk: Kronofogden

 

8. EU

- Länk till text om EU:s historia (EU-upplysningen):  Kort om EU:s historia

- Tillägg om den historiska bakgrunden till EU:tillagg.pdf

- Länk till EU:s webbplats: Europeiska Unionen

- Faktablad från Riksdagen – Sverige i EU: faktablad-sverige-i-eu.pdf

- Länk till karta över EU-, euro, och Schengen-länderna: Klickbar EU-karta

- EU- och euroländerna: 08-eu-lander2017.pdf

- Länk till kartspel (Seterra): Europeiska Unionen – länder

- 8 sidor om EU: Så fungerar EU

- Problem inom EU: eu-problem.pdf

- Instuderingsfrågor: 8-eu-fragor.pdf 

 

9. Internationella frågor

- Länk till Landguiden: Landguiden

- Länk till HDI-information (Wikipedia): Wikipedia – HDI

- Länk till information om FN (Svenska FN-förbundet): Information om FN

- Uppgift: 09-internationellt.pdf