Sh1

Den svenska skolan

- Länk till information från Skolverket, på många språk (med film): Den svenska skolan för nyanlända