Religionskunskap 2 med Marcus

Undervisningsmaterial

1. Introduktion till indiska religioner

Introduktion till indiens religioner: intro-indiens-religioner.pdf

Instuderingsfrågor: intro-fragor.pdf

2. Hinduismen

Introduktion till Hinduismen: hinduismen2.pdf

Länk till film (Medioteket): Hindu

Text om hinduismens gudar: hinduismgudar.pdf

Instuderingsfrågor: fragorhinduism.pdf

3. Buddhismen

Introduktion till Buddhismen: buddhismen2.pdf

Länk till film (Mediotekket): Buddist

Rätt strävan: budhismen-ratt-stravan.pdf

Film om likhter och skillnader mellan Hinduism och Buddhism (YouTube): Hinduism och Buddhism, en enkel jämförelse

Uppgift: buddhism-uppgift.pdf

4. Judendomen

Skapelseberättelserna:01-skapelsberattelserna1mos.pdf

De tio budorden: 01-tiobudorden.pdf

Judarnas tidiga historia: 01-judarnashistoria1.pdf

Länk till artikel (NE): Sionismen

Länk till artikel (NE): Nakba

Länk till artikel (NE): Israel-Palestina-frågan

Instuderingsfrågor: 01-judendomfragor-vt17.pdf

5. Kristendom: Nya Testamentet och Jesus

Bakgrund: Från Judendom till Kristendom: 02-kristbakgrund.pdf

Läs följande sidor i Nya Testamentet – Lättläst: 5, 18-23, 38-40, 44-45, 64, 68-71, 78, 82-86, 90-91.

Länk till film (Mediotekt): Bibeln - böckernas bok

Instuderingsfrågor: 02-nt-jesus-fragor.pdf

6. Kristendom: Kristna kyrkor

Länk till artikel (NE): Sakrament

Instuderingsfrågor (A): 03-kri2-fragora.pdf

Instuderingsfrågor (B):06-kri2-fragorb.pdf

7. Islam

Länk till karta (Wikipedia): Östrom och Sasanidiska riket år 600

Länk till bilder på Koranmanuskript: The Great Umayyad Quran

Länk till artikel (NE): Sunni

Länk till artikel (NE): Shia

Länk till artikel (NE): Wahhabism

Länk till artikel (NE): Salafism

Länk till artikel (Wikipedia): Könsroller inom islam

Instuderingsfrågor: 04-islamprovfragor2018.pdf

8. Icke-religiösa livsåskådningar

Länk till artikel (NE): Humanism

Länk till artikel (NE): Existentialism

Länk till artikel (NE): Historie-materialism

Länk: Humanisternas idéprogram 

Jämförelse: Abrahamitiska religioner och historie-materialism: 07-livsaskadningar.pdf

SLUTUPPGIFT: Jämför existentialism, historie-materialism (marxism) och religiösa traditioner

FÖRDJUPNING Historie-materialismen: Länkar till originaltexter (svenska–persiska): grundtexter-persiska.pdf