Hur gör man en sammanfattning?

I SO är det viktigt att kunna sammanfatta information från läroböcker, andra texter, filmer och så vidare.

Här finns mer information:

 -  Anna och Paulina förklarar sammanfattning  (YouTube-film)

- Om att skriva en sammanfattning (ett faktablad): 
omsammanfattning.pdf

(Länkarna finns också under menyn "Allmänt")

9 nov 2015