Historia 2 på SI med Marcus

Undervisningsmaterial

1. Universums och livets utveckling - de första människorna

- Länk till artikel (NE): Livets utveckling (studera tidslinjen i början av artikeln)

- Länk till artikel (NE): Människans utveckling (studera bilder och tidslinjer)

- Länk till tabell (NE): Kända människoarter

- Länk till artikel (NE): Homo erectus

- Länk till Naturhistoriska Riksmuseets utställning: Fossil och evolution

- Länk till Naturhistoriska Riksmuseets utställning: Den mänskliga resan

- Skillnad Tro och Vetenskap: 00-trovetenskap.pdf

- Uppgift:jagare-fragor.pdf

 

2. Från jägare och samlare till bönder

- Film om övergången från jägare och samlare till bofasta bönder (Medioteket): Civilisationenen blir till - del 1

- Instuderingsfrågor: 02-samlaraebonder2.pdf

 

3. Mesopotamien och Egypten

- Översikt över jordbruk och skriftspråk: jordbrukskrift.pdf

- Mesopotamien och Egypten (från NE): 03-mesoegypten.pdf

- Film om Messopotamien (Medioteket): Messopotamien - Stora Civilisationer

- Film om Egypten (Medioteket): Egypten - Stora Civilisationer

- Uppgift: 03-mesoegyptenuppgift.pdf

 

4. Antikens Grekland

- Kronologisk översikt Antikens Grekland och Romarriket: 04romkrono.pdf

- Länk till film (Medioteket): Antiken i Grekland - demokrati, vetenskap och filosofi

- Länk till artikel (NE): Aristoteles

- Instuderingsfrågor: 04grekfragor.pdf

 

5. Romarriket

- Uppgift: 05-romfragor.pdf

 

6. Araberna

- Uppgift: 05b-arabfragor.pdf

 

7. Medeltiden

- Från Antiken till Nya tiden (bild)

- Länk till artikel (NE): Feodalism

- Uppgift: 06-medeltidfragor.pdf

 

8. Renässansen

- Länk till artikel (NE): Renässans

- Länk till artikel (NE): Leonardo da Vinci

- Länk till film (Medioteket): Leonardo da Vinci och anatomin

- Länk till film (UR): Kopernikus världsbild

- Uppgift: 07-renauppgift.pdf

 

9. Amerikanska och franska revolutionerna

- Länk till artikel (NE): Upplysningen

- Länk till artikel (NE): Franska revolutionen

- Länk till artikel (NE): Robespierre

- Tidslinje Franska revolutionen 1789-1799: 08-frrev.pdf

- Instuderingsfrågor inför prov: 08-amfrarev-prov2.pdf

 

10. Den industriella revolutionen

- Länk till artikel (NE): Den industriella revolutionen

- Länk till artikel (NE): Karl Marx

- Länk till artikel (NE): Charles Dickens

- Länk till film (Medioteket): Industriella revolutionen 1750-1915

- Uppgift: 09-indrev-fragor.pdf

 

11. Sverige och Norden 1808 – 1917

- Länk till sida med kartor (Tacitus): Sveriges gränsförändringar

- Länkar till sidor, med kartor, om Sverige 1610-1905 (Historiesajten): Sverige + Sverige

- Instuderingsfrågor: 10-sverigenorden18-19.pdf

 

12. Första världskriget & Ryska revolutionen

- Länk till artikel (NE): Kolonialism

- Imperialismen (från Wikipedia): 11-imperialismwiki.pdf

- Karta över koloniseringen av Afrika (från Wikipedia): 11-colonialafrica.png

- Film: Den ryska revolutionen (finns endast på DVD)

- Instuderingsfrågor: 11-1914-19-fragor.pdf

 

13. Mellankrigstiden och Andra Världskriget

- Länk till film (Medioteket): Livet under Hitler

- Instuderingsfrågor: 11-1924-45-fragor18.pdf

 

14. Efterkrigstiden

- Länk till film (Medioteket): Kalla kriget

- Uppgift: 12-efterkrigstiden.pdf