Hi2

I Historia steg 2 läser vi högstadiets kurser (årskurs 7-9). Om du uppfyller kunskapskraven för årskurs 9, genom att klara alla moment i kursen, så kan du få betyg för årskurs 9.

Du hittar en sammanfattning av kunskapskraven här: mal-historia.pdf

Skolverkets kursplan finns här: Historia

Välj din kurs för att se vilka moment som ingår i kursen och för att hitta undervisningsmaterial: