Historia 1 med Marcus

Undervisningsmaterial

Nordisk Forntid och Vikingatid

- Tidlinje över Nordisk Forntid: tidslinje-forntidn.pdf

- Film (på YouTube): Sveriges historia - Vikingatiden

- Uppgift: Källor till historien - Staden Birka: kallorbirka.pdf

- Information till prov om Vikingatiden: vikingatid-provinfo.pdf

 

Svensk Medeltid

Läs sidorna 46-50, 62-64, 66-67, 70-81 (i Puls Historia, åk 4-6)

- Länk till film (Medioteket): I Arns fotspår

 

Vasatiden

Läs sidorna 114-123 (i Puls Historia, åk 4-6)

- Länk till film (Medioteket): Gustav Vasa del 1

- Länk till film (Medioteket): Gustav Vasa del 2

- Information till prov om Vasatiden: vasatiden-provinfo.pdf