Historia 1b med Marcus

Undervisningsmaterial

Kursöversikt: historia1b-kursoversikt.pdf

1. Forntiden och Antiken

Läs sidorna 12-56 i Historia 1b, av Anna & Martin Alm (NA-förlag, 2014)

- Översikt över jordbruk och skriftspråk: jordbrukskrift.pdf

- Mesopotamien och Egypten (från NE): 03-mesoegypten.pdf

- Kronologisk översikt över Antikens Grekland och Romarriket: 04romkrono.pdf

- Instuderingsfrågor inför prov: 1-forntidenantiken.pdf

2. Medeltiden

Läs sidorna 60-105 i boken.

- Instuderingsfrågor: 2-medeltiden.pdf

3. Renässansen

- Inlämningsuppgift: renassansen.pdf