Ge 2 med Marcus

Litteratur: Geografi SOL4000 Fokus

1. Vårt solsystem

Läs sidorna 6-7 och sidorna 58-59 (om varför vi har årstider)