Geografi 2 med Camilla G.

Undervisningsmaterial

- Översikt över arbetsområden, del 1 och 2: ge-arbetsomr.pdf

- Luft: ge-luft.pdf

- Vatten: ge-vatten.pdf

- Jordens resurser: ge-resurser.pdf

- Energi: ge-energi.pdf

- Fattiga & rika: ge-fattigarika.pdf

- Befolkning: ge-befolkning.pdf